Prednosti inverterske tehnologije:

 • nekoliko nižja cena (predvsem zaradi veliko serijske proizvodnje), manjše dimenzije zunanje enote
 • področje delovanja od 20-100% nazivne moči, kar omogoča prihranke obratovalnih stroškov
 • hranilnik toplote (zalogovnik) za potrebe ogrevanja ni potreben
 • število vklopov toplotne črpalke je nižje, vendar je število delovnih ur kompresorja precej večje (kompresor deluje zelo dolgo z nizkimi vrtljaji, preden se izkopi) kot v primerjavi z toplotnimi črpalkami on/off
 • grelnik sanitarne vode (boljer) je lahko manjši, enostavna je vgradnja notranje enote
 • zunanja in notranja enota sta medsebojno povezani z plinskimi (ne vodnimi) cevmi ki so manjše in jih je tudi lažje priključiti

Slabosti inverterske tehnologije:

 • regulacija je zahtevna, z veliko možnostnimi elementi in občutljiva na zunanje vplive (npr.vlago, slabo ozemljitev, …)
 • hranilnik toplote (zalogovnik) načeloma ni potreben, vendar se v praksi pokaže, da je odtaljevanje uparjalnika v času visoke vlažnosti zunanjega zraka pri daljših časovnih obdobjih s temperaturami med -1°C in -6°C omejeno in lahko prihaja do zaledenitve zunanje enote (toplotna črpalka potrebno energijo za odtaljevanje vzame iz ogrevalnega kroga (radijatorji ali talno ogrevanje) ali pa vključi električne grelnike). Tovrstni način delovanja toplotne črpalke pa ima velik vpliv na znižanje SCOP (letnega grelnega števila)
 • razmiki med lamelami na uparjalniku so manjši, kar omejuje učinkovitost teh naprav v času velike vlage in nižjih zunanjih temperatur (bolj pogosta zaledenitev uparjalnika)
 • skupno število obratovalnih ur kompresorja je precej večje, prav tako mora istočasno obratovati tudi glavna obtočna črpalka
 • krmiljenje in inverterski pretvornik potrebujeta tudi med mirovanjem vsaj 150 W energije

Prednosti on/off toplotne črpalke v primerjavi z invertersko:

 • regulacija v odvisnosti od zunanje temperature, prihranki energije od 20-30% glede na regulacijo s konstantno temperaturo pred toka
 • področje delovanja do -25% (z znižanim grelnim številom)
 • zaradi trifazne izvedbe majhna obremenitev po fazi
 • regulacija je nameščena v objektu, vpliv zunanjih dejavnikov je zmanjšan
 • črpalke imajo omejeno število vklopov, običajno 3x na uro
 • v času izklopa kompresorja se lahko izklopi tudi glavna obtočna črpalka, kar pomeni manjšo porabo energije
 • majhna poraba energije za krmiljenje v času mirovanja (do 10 W)
 • razmiki med lamelami uparjalnika so večji (preko 4mm), kar omogoča večjo učinkovitost treh naprav v času velike vlage in nižjih zunanjih temperatur.

Slabosti on/off toplotne črpalke:

 • za postavitev toplotne črpalke običajno potrebujemo več prostora
 • hranilnik toplote (zalogovnik) je obvezen (shranjuje občasne presežke toplote)
 • grelnik sanitarne vode (bojler) je večji (velikost bojlerja je pogojena z močjo toplotne črpalke)

ON/OFF ali inverter? Kako deluje?  …  preberi več …