Toplotna črpalka voda/voda

Vir toplote: Podtalna voda

Prednosti toplotnih črpalk Kronoterm voda/voda so:

 • Vir toplote – voda (podtalnica…), lahko se uporablja tudi za zalovanje vrta, okrasne trate…

 • Temperatura podtalne vode: od +7° do + 12°C skozi celo leto (zagotavlja najnižje stroške ogrevanja)

 • Možnost delovanja vse leto

 • Način ogrevanja: monovalentno (ne potrebujemo dodatnega kotla na olje, plin ali pelete)

 • Možnosti delovanja: ogrevanje objekta in sanitarne vode, ter tudi hlajenje objekta

Krmiljenje toplotne črpalke KRONOTERM s prostorskim korektorjem KT-1 ali KT-2

Toplotne črpalke je možno povezati tudi z aplikacijo Cloud.KRONOTERM in s tem prevzeti popoln nadzor nad delovanjem toplotne črpalke kar iz naslonjača.

KT2

Kaj je dobro vedeti pred nakupom toplotne črpalke?

Pri načrtovanju toplotne črpalke je toplotni vir prvo vprašanje s katerim se soočimo. Pri izbiri vira toplote je treba upoštevati več dejavnikov, in sicer:

 • Zadostna razpoložljivost vira (predvsem pri podtalnici in zemeljskem kolektorju)
 • Dovolj visok temperaturni nivo vira

Seveda pa toplotni vir ni edini pomembni dejavnik pri pravilnem načrtovanju (izbiri) toplotne črpalke.

Pomembno je vedeti tudi nekaj podatkov o objektu ki ga želimo ogrevati in sicer:

 • Je novogradnja ali obstoječi objekt
 • Letne energijske potrebe objekta
 • Temperaturni režim ogrevanja

Ker je toplotna črpalka naprava, ki prenaša toploto iz toplotnega vira z nižjo temperaturo na toplotnega porabnika z višjo temperaturo (ogrevna voda za ogrevanje), mora biti temperaturna razlika med njima čim manjša (manj električne energije bo zato porabil kompresor toplotne črpalke). Iz tega razloga izberemo tisti toplotni vir, ki ima pozimi najvišjo povprečno temperaturo. Pri izbiri ogrevalnega sistema pa izberemo ogrevalni sistem z najnižjo ogrevno temperaturo vode (talno, stensko ogrevanje). Pri viru toplote je na prvem mestu podtalnica, sledi ji zemeljski kolektor ali zemeljska sonda in nato okoliški zrak. Pri ogrevalnem sistemu je na primer energijska učinkovitost radiatorskega ali konvektorskega ogrevanja tudi do 30% nižja kot pri talnem ogrevanju.

Sistem izrabe geotermalne energije z »geo-sondo« tvorita vrtina z vstavljeno sondo in toplotna črpalka. Natančno dimenzioniranje vrtine je zelo odvisno od geoloških in hidrogeoloških pogojev. Iz tega razloga mora sistem za odvzem toplote oziroma vrtino dimenzionirati ustrezno podjetje, ki je kvalificirano za izdelavo takšnih vrtin.

Najbolj pomembno pa je poročilo geologa, iz katerega je razvidna vrednost specifičnega odvzema toplote na meter vrtine. Šele na podlagi teh podatkov projektant dimenzionira sistem ogrevanja s toplotno črpalko.

Globina vrtanja v primeru uporabe vertikalnega kolektorja (zemeljske sonde) so med 40 in 200 metri. V primeru, da potrebujemo več vrtin, moramo zagotoviti minimalno razdaljo med vrtinami (5-6 m) in upoštevati smer podtalnice.

Energetske vrtine (vertikalni kolektor – geosonda) so zelo globoke vrtine, tako je glavnina kolektorskega sistema vgrajena pod 6 m globine, do koder je še vpliv sončnega sevanja. Sonce v večjih globinah nima vpliva, zato je zelo pomembno, da odvzem toplote ne presega toplotnega toka v konkretni kamenini, ki ga ustvarimo s temperaturno razliko. Zaradi visokih stroškov vrtanja naj bi bile vrtine v trdih kameninah (granit), kjer je toplotna prevodnost visoka. Energetske vrtine so predvidene predvsem za trde materiale s koeficientom toplotne prevodnosti okoli 3,5 in ne v zemljinah ali apnencu, kjer je koeficient toplotne previdnosti od 1,1 do 2,3 W/m K).

Pogosto je zaslediti zavajajoč podatek, da je na globini 100 m temperatura kamenin 10°C in več. Ta trditev drži samo toliko časa, dokler ne pričnemo vrtine ohlajati, to pomeni odvzemati toploto kamenin in ogrevati hišo! Večji odvzem energije od razpoložljive ima za posledico postopno podhlajevanje okolice sistema (geosonde), z vsemi negativnimi posledicami vred. zličnimi toplotnimi črpalkami velike razlike.

V primeru, da toplotno črpalko izkoriščamo za ogrevanje, ta odvzema toploto okolici in jo na višjem temperaturnem nivoju oddaja v prostor. V primeru hlajenja prostora se proces obrne, torej toplotna črpalka ohlaja prostor, prevzeto toploto pa oddaja v okolico.

Pri pasivnem hlajenju izkoriščamo razpoložljiv medij na nizkem temperaturnem nivoju (talno vodo, tla), pri čemer toploto prenašamo s toplotnim prenosnikom na hladilno/ogrevalni sistem (kompresor toplotne črpalke ne deluje – je pasiven). Pri aktivnem hlajenju kompresor obratuje, medij v ohlajevalnem krogotoku se aktivno ohlaja.

Pri pasivnem hlajenju poznamo naslednje izvedbe:

 • Izvedba s podtalnico
 • Izvedba s talnimi kolektorji
 • Izvedba z zemeljsko sondo

Temperatura vode iz talne vrtine (geosonde) je okrog 10°C in je primerna za hlajenje prostorov. Vendar je ta način hlajenja smiselno uporabljati samo nekaj dni v letu, ker lahko stalna uporaba privede do pregretja in sušenja okolice zemeljske sonde (zmanjša se toplotna oddaja talne sonde v ogrevalni sezoni). Pri dolgotrajnejši uporabi zemeljske sonde za hlajenje je treba zmogljivost sonde za 30% predimenzionirati).

Pri aktivnem hlajenju toplotna črpalka deluje v reverzibilnem načinu, torej kompresor obratuje. Za aktivno hlajenje potrebujemo reverzibilno izvedbo toplotne črpalke.

Vas zanima več?

V kolikor vas zanima ogrevanje z toplotno črpalko in bi želeli prejeti več informacij ali pa bi želeli, da vas pokliče naš strokovnjak, vas prosimo da sledite spodnji povezavi.

Pokličite nas